Jakość (MSP) Przekierowano ze strony: quality ang. quality

Jakość - zbiór funkcjonalności i inherentnych lub przypisanych produktowi, osobie, procesowi, usłudze albo systemowi cech, które sprawiają, że spełnione są oczekiwania, potrzeby, wymagania lub specyfikacje.[1]

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.