Kwalifikacja (ITIL) Przekierowano ze strony: qualification ang. qualification

Kwalifikacja - czynność w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) zapewniająca, iż infrastruktura IT jest odpowiednia i poprawnie skonfigurowana do wspierania aplikacji lub usługi informatycznej.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.