Zarządzanie zakupami Przekierowano ze strony: purchasing management ang. purchasing management

Zarządzanie zakupami - zarządzanie procesem zakupów w organizacji, i związanych z nimi aspektów. Zarządzanie zakupami jest jedną z najważniejszych zadań w przedsiębiorstwie. Zajmuje się także czynnościami związanymi z outsourcingiem i insourcingiem.

Spis treści

Proces zarządzania zakupemZazwyczaj realizowany jest w trzech krokach:
 • Planowanie zakupu:
  • wytyczanie celów projektu;
  • zapewnienie wymaganych informacji;
  • przydzielanie zadań do odpowiednich komórek;
  • ustalanie priorytetów i harmonogramu;
  • kontrola i ocena.
 • Śledzenie procesów związanych z zakupem:
  • monitorowanie statusu zamówienia i zmian;
  • zgłaszanie ewentualnych problemów i opóźnień;
  • grupowanie zadań wg. ich statusu;
 • Analiza procesów i raporty:
  • porównanie rzeczywistych i szacowanych wartości;
  • szacowanie statystyk;
  • grupowanie zadań wg. cech.


Proces zakupuProces zakupu obejmuje 8 stopni:
 1. Badanie rynku.
 2. Potwierdzenie analizy.
 3. Analiza rynku.
 4. Podjęcie decyzji o zakupie.
 5. Złożenie zamówienia.
 6. Przejęcie towarów lub usług.
 7. Zaksięgowanie towarów lub usług.
 8. Otrzymanie faktur i uregulowanie zobowiązań.
 9. Otrzymanie zamówienia i kontrola jego jakości.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.