Prawo gospodarcze publiczne Przekierowano ze strony: public economic law ang. public economic law

Prawo gospodarcze publiczne – gałąź prawa regulująca funkcje państwa w gospodarce. Określa ono za pomocą norm prawnych granice władzy państwowej w dziedzinie gospodarki. Adresatami tych norm prawnych są podmioty gospodarze.

Spis treści

Charakterystyka

Prawo gospodarcze publiczne określa:
  • funkcje państwa w gospodarce;
  • zadania i kompetencje organów państwowych w gospodarce;
  • mechanizm podejmowania decyzji przez organy państwowe w gospodarce;
  • prawa i obowiązki adresatów, czyli podmiotów gospodarczych.


Prawo gospodarcze publiczne zajmuje się zasadami podejmowania działalności gospodarczej, koncesjonowaniem działalności gospodarczej, zasadami podejmowania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych, podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, nadzorem organów państwa nad przedsiębiorcami, komercjalizacją i prywatyzacją, a także tak wyspecjalizowanymi dziedzinami jak prawo ochrony konkurencji, prawo pomocy publicznej, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne, prawo obrotu instrumentami finansowymi, a nawet nadzór bankowy.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.