Przewidywana niedostępność usługi (ITIL) Przekierowano ze strony: projected service outage ang. projected service outage, PSO

Przewidywana niedostępność usługi - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) dokument, który identyfikuje wpływ planowanych zmian, czynności utrzymaniowych i planów testów dla uzgodnionych poziomów usług.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.