Portfel projektów (ITIL) Przekierowano ze strony: project portfolio ang. project portfolio

Portfel projektów - w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) oraz ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) baza danych lub ustrukturyzowany dokument służący do zarządzania projektami przez cały cykl ich życia. Portfel projektów używany jest do koordynacji projektów i zapewnienia, że spełniają one swoje cele w sposób efektywny kosztowo i terminowy. W większych organizacjach portfel projektów jest zwykle definiowany i utrzymywany przez biuro zarządzania projektami (ang. PMO). Portfel projektów jest ważny dla zarządzania portfelem usług (ang. SPM), ponieważ nowe usługi i znaczące zmiany są zazwyczaj zarządzane jako projekty.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.