Struktura zespołu zarządzania projektem (PRINCE2) Przekierowano ze strony: project management team structure ang. project management team structure

Struktura zespołu zarządzania projektem - schemat organizacyjny przedstawiający role, jakie będą wykorzystywane w zespole zarządzania projektem, wraz z osobami przypisanymi do tych ról oraz relacjami delegacji i podległości.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.


!

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.