Zarządzanie integralnością projektu Przekierowano ze strony: project integration management ang. project integration management

Zarządzanie integralnością projektu – zgodnie ze standardami opracowanymi w PMBoK (Project Management Body of Knowledge) przez PMI, zespół procesów zarządzania projektami zorientowanych na zachowanie spójności i koordynacji specyficznych procesów zestandaryzowanych w poszczególnych grupach.

Procesy

Procesy, jakie PMI zalicza do grupy Zarządzanie integralnością projektu, to:
  • Opracowanie dokumentu otwarcia,
  • Opracowanie wstępnego zakresu projektu,
  • Opracowanie planu zarządzania projektem,
  • Kierowanie i zarządzanie realizacją projektu,
  • Monitorowanie i nadzór nad projektem,
  • Zamknięcie projektu.


Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.