Dokumentacja PRINCE2 Przekierowano ze strony: project documents ang. project documents

Dokumentacja - zbiór produktów zarządczych (dokumentów) wykorzystanych w projekcie, zgromadzonych i przechowywanych w celu efektywnego zarządzania projektem oraz zapewnienia jakości. Metodyka PRINCE2 zaleca przechowywanie dokumentów zarządczych zgodnie z określoną strukturą zarządzania dokumentacją.

Spis treści

Podział dokumentacji

Wyróżnia się trzy rodzaje dokumentacji:

Dokumentacja Projektu

Dokumentacja projektu posiada następujące sekcje:

Dokumentacja Etapów

Dla każdego etapu powinien istnieć odrębny zbiór dokumentów zawierający sekcje:

Dokumentacja Jakości

Celem dokumentacji jakości jest umożliwienie dokonania w dowolnym momencie audytu jakości wykonanych prac oraz potwierdzenia przestrzegania standardów jakości. Istnieje jeden zbiór dokumentów dotyczących jakości, gromadzony przez cały czas trwania projektu (nie jest dzielony na etapy). Zawiera:
  • Oczekiwania jakościowe klienta.
  • Kryteria akceptacji.
  • Strategia Zarządzania Jakością - oryginał Strategii Zarządzania Jakością oraz wszystkie jej następne wersje.
  • Strategia Zarządzania Konfiguracją.
  • Zapisy Obiektów Konfiguracji - pierwotnie powinien znaleźć się przynajmniej Opis Produktu dla każdego produktu projektu, dla którego przewiduje się przegląd jakości. W miarę uzyskiwania kolejnych informacji, może powstać pełny, zgodny z wymogami Zapis Obiektu Konfiguracji dla każdego produktu.
  • Produkty kontroli jakości - użyteczne jest umieszczenie na początku tej sekcji Rejestru Jakości, zawierającego numer każdej kontroli, kategorię kontroli lub testu jakości (np. Przegląd jakości), produkt oraz datę. Pozwala to szybko stwierdzić ile kontroli przeprowadzono w poszczególnych etapach oraz wskazać, gdzie można znaleźć odpowiednie dokumenty. Dalszy podział sekcji kontroli jakości będzie zależał od rodzajów wykonywanych kontroli lub testów. Powinna istnieć odrębna dokumentacja dla dokumentów odnoszących się do każdego wpisu do Rejestru Jakości. Ta dokumentacja powinna zawierać szczegóły dotyczące stosowanych metod, wykorzystanych zasobów, podpisany dokument zatwierdzający - jeśli jest to właściwe, szczegóły wykonanych testów, oczekiwane i faktyczne wyniki. Dokumentacja przeglądów powinna zawierać: zawiadomienie o przeglądzie, listy działań i powiadomienia o wynikach.
  • Zagadnienia projektowe - na początku tej części dokumentacji powinien być umieszczony Rejestr Zagadnień, ułatwiający nadawanie kolejnych numerów oraz zapis statusu i przydziału Zagadnienia Projektowego. Oryginały Zagadnień Projektowych powinny być umieszczone kolejno za tym rejestrem.


Linki zewnętrzne*

Bibliografia

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.