Definicja projektu (PRINCE2) Przekierowano ze strony: project definition ang. project definition

Definicja projektu - dokument zawierający opis wszystkiego, co dany projekt musi osiągnąć. Definicja projektu jest częścią Założeń Projektu stanowiących podstawę do zestawienia Dokumentacji Inicjowania Projektu.

Skład

Definicja projektu powinna zawierać:
 • uwarunkowania - tło wyjaśniające kontekst projektu oraz okoliczności, w wyniku których znajduje on się w obecnym punkcie,
 • cele projektu - wymagania dotyczące czasu, kosztów, jakości, zakresu, ryzyka, korzyści oraz efektywności),
 • zakres projektu wraz z wyłączeniami i ograniczeniami,
 • produkty, które projekt ma dostarczyć i/lub spodziewane wyniki,
 • określenie Użytkownika oraz wszystkich innych zainteresowanych stron,
 • obszary wzajemnego oddziaływania (powiązania projektu)


Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.
 • PRINCE2, Wikipedia en
 • PRINCE2, Wikipedia pl

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.