Formuła realizacji projektu (PRINCE2) Przekierowano ze strony: project approach ang. project approach

Formuła realizacji projektu - opis sposobu, w jaki mają być realizowane prace projektu. Przykładowo, tworzymy produkt od początku albo kupimy produkt już istniejący.[1]

Spis treści

Przeznaczenie

Zdefiniowanie rodzaju rozwiązania, które powinno być zrealizowane przez projekt i/lub metody dostarczenia tego rozwiązania. Powinno być także określone każde środowisko, do wymogów którego to rozwiązanie powinno być dopasowane.

Skład

 • Możliwe są do rozważenia np. następujące propozycje:
  • wykonanie na zamówienie,
  • umowa z zewnętrznym wykonawcą,
  • modyfikacja istniejącego produktu,
  • projektowanie od początku,
  • wykorzystanie personelu firmy,
  • wynajęcie pracowników kontraktowych,
  • zakup gotowego rozwiązania,
 • wybrana propozycja,
 • uzasadnienie wyboru lub odrzucenia,
 • środowisko operacyjne (określenie wszystkich obszarów, których wymogi proponowane rozwiązanie powinno uwzględniać).


Pochodzenie

 • Założenia Projektu,
 • komitet (zespół) ds. konstrukcji lub jego odpowiednik,
 • rynek, czyli to co jest dostępne.


Kryteria jakości

 • Formuła realizacji projektu musi być zgodna ze strategią dotycząca środowiska eksploatacji produktu.
 • Musi być możliwa do realizacji w ramach wszystkich znanych ograniczeń czasowych i kosztowych projektu,
 • Musi być możliwa do realizacji przy zastosowaniu znanej technologii.


Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.