Postępy (PRINCE2) Przekierowano ze strony: progress ang. progress

Postępy - temat PRINCE2, który odpowiada na pytania gdzie jesteśmy teraz?, dokąd zmierzamy? i Czy mamy kontynuować?.

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.