Plan Programu (MSP) Przekierowano ze strony: programme plan ang. programme plan

Plan Programu - główny dokument kontrolny dla programu, który dostarcza możliwie szczegółowy i kompletny obraz, jak program ma być realizowany. Pozwala on Kierownikowi Programu wdrożyć spójne i kontrolowane środowisko zarządzania, monitorować postępy i podejmować właściwe decyzje zarządcze.

Spis treści

Zakres Planu

Plan Programu powinien obejmować następujące podstawowe informacje:
  • terminy, koszty, wyniki/produkty i powiązania projektów tworzących program,
  • ryzyka i założenia, poczynione przy planowaniu
  • harmonogram pokazujący transze programu
  • plany przejścia do nowego stanu biznesowego
  • działania monitorujące i kontrolne
  • docelowe wskaźniki wykonania planu


Znaczenie Planu

Plan programu zapewnia mechanizmy kontroli, chroniące przed mikrozarządzaniem. Wzmacnia komunikowanie właściwych informacji pomiędzy programem a jego projektami. Plan programu stanowi też punkt odniesienia przy wyznaczaniu mechanizmów sterowania programem oraz projektami, które potrzebują jasno zdefiniowanych tolerancji i ograniczeń.

Celem programu jest realizacja przewidywanych korzyści przez osiąganie pożądanych rezultatów. Natomiast celem projektów jest dostarczenie wymaganych wyników pozwalających na stworzenie potrzebnego potencjału. Ta różnica celów może prowadzić do powstawania napięć, ujawniających się w procesach planowania i kontroli projektów i programu. Plan Programu pozwala podołać wyzwaniu, jakim jest zapewnienie spójności celów projektów z ogólnymi celami programu.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
  • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for It Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
  • MSP na stronie Best Management Practice

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.