Biuro programu (MSP) Przekierowano ze strony: programme office ang. programme office

Biuro programu (biuro wsparcia programu) – funkcja, która zapewnia wydajny przepływ informacji w całej strukturze organizacyjnej programu i jest centrum koordynującym komunikację, monitoring i kontrolę postępów, zarządzanie dokumentacją oraz inne czynności administracyjne wspierające zarządzanie programem.

Biuro programu obsługuje dwa rodzaje aktywności:
  • pomocy i wsparcia administracyjnego dla projektów i działań realizowanych w ramach programu,
  • koordynacji nadzoru i kontroli, które obejmują ocenę postępów prac, utrzymanie standardów, monitorowanie, finansów, przeglądy itp.


Biuro programu podlega i raportuje do Kierownika Programu.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.