Zlecenie Przygotowania Programu (MSP) Przekierowano ze strony: programme mandate ang. programme mandate

Zlecenie Przygotowania Programu - dokument, często będący konsolidację informacji z różnych innych dokumentów, które razem uzasadniają i ukierunkowują działania prowadzące do identyfikacji programu. Zlecenie Przygotowania Programu to strategiczny sygnał początkujący program. Powinno ono wskazywać:
  • cele strategiczne,
  • kontekst programu,
  • granice, w których program będzie funkcjonować,
  • optymalne formuły realizacji,
  • udoskonalenia, których się oczekuje w rezultacie realizacji programu.


Oczekuje się, że zawiera także zręby informacji, na których zostanie zbudowane Uzasadnienie Biznesowe - a co najmniej powinno dostarczać znaczną część podstawowego materiału koniecznego do przygotowania wstępnej wersji Uzasadnienia.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
  • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for It Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
  • MSP na stronie Best Management Practice
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.