Diagram następstwa produktów (PRINCE2) Przekierowano ze strony: product flow diagram ang. product flow diagram

Diagram następstwa produktów - diagram pokazujący kolejność wytwarzania oraz wzajemne zależności pomiędzy produktami wymienionymi w diagramie struktury produktów. Diagram powinien uwzględniać produkty zewnętrzne.[1]

Spis treści

Skład

Diagram powinien pokazywać produkty w kolejności, w jakiej są dostarczane, w układzie z góry na dół lub od lewej do prawej. Powiązania między produktami są pokazane za pomocą strzałek. Produkty zewnętrzne muszą być wyraźnie odróżnione od produktów wytworzonych w ramach planu. Konwencją PRINCE2 jest, że produkty projektu oznacza się jako prostokąty, a produkty zewnętrzne jako elipsy.

Pochodzenie/ŹródłoKryteria jakości

 • Produkt znajdujący się na szczycie diagramu struktury produktów to produkt końcowy w diagramie następstwa produktów.
 • Zidentyfikowano wszystkie produkty zewnętrzne, a powiązania między produktami dobrze zobrazowano.
 • Wszystkie produkty z najniższego poziomu diagramu struktury produktów zostały przeniesione do diagramu następstwa produktów.
 • Wszystkie zidentyfikowane na diagramie struktury produktów produkty integracji zostały pokazane na diagramie następstwa produktów.
 • Wszystkie produkty przedstawione na diagramie następstwa produktów są zidentyfikowane jako produkty na diagramie struktury produktów.
 • Nie występują produkty, dla których nie określono ich związków z innymi.
 • Zależności między produktami są zidentyfikowane na poziomie odpowiadającym planowi, którego częścią jest diagram następstwa produktów.
 • W przypadku wszystkich produktów, zależności miedzy nimi są spójne z treściami zawartymi w w sekcji Pochodzenie/Źródło w ich Opisach Produktów.


Bibliografia

 • Diagram następstwa produktów, Wikipedia pl
 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.