Wytwórca (PRINCE2) Przekierowano ze strony: producer ang. producer

Wytwórca (ed.2005 Przedstawiciel wytwórcy) - osoba lub grupa osób odpowiedzialna za wytworzenie produktu. Specyficzną rolę pełni w przeglądzie jakości - dostarcza stosowne produkty do przeglądu jakości, koordynuje i śledzi prace po przeglądzie jakości - np. zastosowanie w produkcie uzgodnionych zmian.[1]

Zakres obowiązków

Do obowiązków Wytwórcy związanych z przeglądem jakości należy:
  • dostarczenie kontrolerom produktów do przeglądu jakości,
  • ocena listy zastrzeżeń przed narada przeglądu jakości,
  • odpowiedź na pytania dotyczące produktu w trakcie przeglądu,
  • uzgodnienie działań mających na celu naprawę stwierdzonych błędów,
  • uzyskanie od Kierownik przeglądu jakości podpisu zatwierdzającego produkt.


Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.