Kontrola procesu (ITIL) Przekierowano ze strony: process control ang. process control

Kontrola procesu - czynność polegająca na planowaniu oraz regulowaniu przebiegu procesu tak, aby proces przebiegał w sposób skuteczny, sprawny i konsekwentny.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.