Prawdopodobieństwo (PRINCE2) Przekierowano ze strony: probability ang. probability

Prawdopodobieństwo - oszacowana liczbowo możliwość faktycznego wystąpienia konkretnego zagrożenia lub szansy, z rozważeniem częstotliwości z jaką może ono występować.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.