Prewencyjne zarządzanie problemami (ITIL) Przekierowano ze strony: proactive problem management ang. proactive problem management

Prewencyjne zarządzanie problemami - część procesu zarządzania problemami w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation). Celem prewencyjnego zarządzania problemami jest identyfikacja problemów, które mogłyby być pominięte. Prewencyjne zarządzanie problemami analizuje zapisy incydentu i wykorzystuje dane zebrane przez inne procesy zarządzania usługami informatycznymi (ang. ITSM) w celu określenia tendencji lub znaczących problemów.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.