Proforma (ITIL) Przekierowano ze strony: pro-forma ang. pro-forma

Proforma - szablon lub dokument przykładowy zawierający przykładowe dane, które zostaną zastąpione rzeczywistymi, gdy będą one dostępne.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.