Polityka (MSP) Przekierowano ze strony: policy ang. policy

Polityka - tok działania (lub zasada) przyjęta przez organizację; biznesowa deklaracja intencji, nadająca ton kulturze organizacji.[1]

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.