Kreator (typ zachowania) Przekierowano ze strony: plant ang. plant

Kreator (filar) - jeden z typów zachowań w teorii ról. Kreator jest zwykle osobą introwertyczną, kreatywną i pełną fantazji. Lubi szukać alternatywnych rozwiązań problemów i proponować nowe pomysły i strategie radzenia sobie z określoną sytuacją. Rola Kreatora to przede wszystkim generowanie nowych propozycji i rozwiązywanie problemów. To najbardziej wizjonerska i inteligentna osoba w zespole. Jest często niezbędny przy inicjowaniu nowych etapów projektu lub przy braku postępów podczas jego realizacji. Zazwyczaj jest założycielem firm lub twórcą nowych produktów. Zbyt duża liczba Kreatorów w jednej organizacji może być mało produktywna. Jeśli chcemy natomiast polepszyć i zainspirować grupę to najlepiej umieścić w niej kreatora. Mocne strony kreatora to: innowacyjny, z wyobraźnią, jedyny w swoim rodzaju, poważny. Słabe strony to: kapryśny i chaotyczny.

Spis treści

Zalety

Można wymienić następujące zalety zachowania typu kreator:
  • umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów;
  • nieszablonowe spojrzenie na problem,
  • bystrość.


Wady

Wady zachowania typu kreator to:
  • może mieć problemy z komunikacją,
  • trudności z akceptacją krytyki.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.