Horyzont planowania (PRINCE2) Przekierowano ze strony: planning horizon ang. planning horizon

Horyzont planowania - okres czasu, dla którego możliwe jest dokładne planowanie.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 24 października 2015 r.