Planowanie (ITIL) Przekierowano ze strony: planning ang. planning

Planowanie - czynność odpowiedzialna za utworzenie jednego lub większej ilości planów, na przykład: planowanie potencjału wykonawczego.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.