Przestój planowany (ITIL) Przekierowano ze strony: planned downtime ang. planned downtime

Przestój planowany (przestój zaplanowany) - uzgodniony w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) czas, w którym usługi informatyczne nie będą dostępne. Planowy przestój jest często wykorzystywany do konserwacji, aktualizacji i testowania.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.