Zależności w planie (PRINCE2) Przekierowano ze strony: plan dependency ang. plan dependency

Zależność w planie - występujący w planie związek pomiędzy produktami lub działaniami. Na przykład nie można zacząć wytwarzać produktu C, dopóki produkty A i B nie zostaną ukończone.[1]

Wyróżnia się zależności wewnętrzne i zewnętrzne:
  • Zależności wewnętrzne to zależności pod kontrolą Kierownika Projektu.
  • Zależności zewnętrzne pozostają poza jego kontrolą. Na przykład, jest to dostawa produktu wymagana przez projekt z innego projektu.


Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.