Wydajność (ITIL) Przekierowano ze strony: performance ang. performance

Wydajność - miara tego, co zostało osiągnięte lub dostarczone przez system, osobę, zespół, proces lub usługę informatyczną.[1]

Obszerniejszy opis w artykule wydajność.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.