Monitorowanie bierne (ITIL) Przekierowano ze strony: passive monitoring ang. passive monitoring

Monitorowanie bierne - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) monitorowanie elementu konfiguracji (ang. CI), usługi informatycznej lub procesu, opierające się na ostrzeżeniach (alertach) lub powiadomieniach i służące ustaleniu bieżącego stanu.[1]

Uwaga

W glosariuszu ITIL[2] polski termin monitorowanie bierne jest przyporządkowane również do angielskiego reactive monitoring, któremu bardziej odpowiada polskie monitorowanie reaktywne, które jest "kalką" językową.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.