Partnerstwo (ITIL) Przekierowano ze strony: partnership ang. partnership

Partnerstwo - relacja między dwiema organizacjami, która obejmuje ścisłą współpracę dla osiągnięcia wspólnych celów lub wzajemnych korzyści. Dostawca usług informatycznych powinien mieć partnerską relację z organizacją biznesową i firmami trzecimi istotnymi dla dostarczania usług informatycznych.[1]

Zobacz też

sieć wartości

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.