Krzysztof Bączkiewicz

Krzysztof Bączkiewicz Ekspert

Uznany na świecie ekspert w zakresie procesów zarządzania IT. Od 2008 roku przewodniczący polskiej delegacji do podkomitetu ISO odpowiedzialnego za opracowanie norm z zakresu zarządzania IT. Od bieżącego roku również przewodniczący komitetu PKN w tej dziedzinie. Jest głównym redaktorem ISO dwóch norm opisujących znaczniki zasobów informatycznych ISO/IEC 19770-2 i ISO/IEC 19770-3. Uczestniczył w tworzeniu nowej wersji standardu Cobit. W 2011 został uhonorowany tytułem IAITAM Fellow - prestiżowym wyróżnieniem ekspertów nadawanym przez międzynarodowe stowarzyszenie profesjonalistów zarządzających zasobami informatycznymi. Jest audytorem wiodącym norm ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001 i ISO 9001. Od ubiegłego roku prowadzi własną firmę doradczo-szkoleniową TranspectIt.

Doświadczenie zawodowe

TranspectIt

2013 - ...
Prezes zarządu

Eracent Sp. z o.o.

2007 - 2013
Kierownik wsparcia standardów informatycznych