Marcin Fronczak

Marcin Fronczak Ekspert

Doświadczenie zawodowe

EureXa

2012 - ...
Warszawa
CEO

DZ BANK Polska S.A

październik 2005 - marzec 2012
Warszawa
Chief Security Officer

Deloitte

czerwiec 2000 - wrzesień 2005
Warszawa
Konsultant

Edukacja

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

październik 2000 - czerwiec 2004
Informatyczne systemy zarządzania

Certyfikaty

CCSK

2012
Certificate of Cloud Security Knowledge

CRISC

2010
Certified in Risk and Information Systems Control

CIA

2007
Certified Internal Auditor

CISA

2005
Certified Information System Auditor