Joanna Woźniakowska

Joanna Woźniakowska Governauta

Praktyk zarządzania procesowego. Ma dwie przenikające się wzajemnie pasje zawodowe: szeroko rozumiane podejście procesowe i socjologię, które odzwierciedlają istotę powiedzenia "Procesy to ludzie".

Od ponad 16 zarządzanie procesowe jest w centrum jej zainteresowań i pracy zawodowej. Na przestrzeni 10 lat praktykowania podejścia procesowego w banku komercyjnym miała okazję łączyć procesy, jakość i innowacje w jedną koncepcję "uprawiania" biznesu, do czego przysłużyły się jej wcześniejsze doświadczenia ze sprzedaży, marketingu i dystrybucji. Najlepiej ilustruje to powiedzenie "Procesy to biznes". Od kilku lat poszerza swoje doświadczenia pracując dla sektora publicznego i firm z różnych branż podczas tworzenia koncepcji i wdrożeń podejścia procesowego do zarządzania całymi organizacjami.

Doświadczenie zawodowe

Process Renewal Group Polska

lipiec 2011 - ...
Warszawa
Partner