Irena Jolanta Wiśniewska

Irena Jolanta Wiśniewska Governauta

Doświadczenie zawodowe

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

marzec 2014 - ...
Lublin
główny specjalista ds. promocji i szkoleń w Oddziale Realizacji Projektu Sieć Szerokopasmowa Polski

Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”. Koordynacja działań i nadzór nad realizacją umów z wykonawcami prac w zakresie promocji Projektu oraz szkoleń. Organizacja konferencji oraz spotkań informujących o stanie realizacji Projektu. Prowadzenie kampanii promocyjnej Projektu, dotyczącej pobudzenia świadomości potrzeb wykorzystania komputera i Internetu do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym wśród osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z terenu województwa lubelskiego. Współpraca z rzecznikiem prasowym Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawicielami mediów w celu przekazywania informacji dotyczących stanu realizacji Projektu. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych mających na celu uświadomienie lokalnym operatorom telekomunikacyjnym korzyści i możliwości wynikających z realizacji Projektu. Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i redagowaniem strony internetowej Projektu. Dokumentowanie prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

grudzień 2003 - marzec 2014
LUBLIN
Kierownik ds. organizacyjnych Kancelarii Marszałka

Nadzór nad dokumentami przygotowywanymi przez komórki organizacyjne Urzędu na podpis Marszałka. Koordynacja i zapewnienie realizacji harmonogramu spotkań, kontaktów, narad Marszałka; nadzór nad funkcjonowaniem sekretariatu Marszałka w zakresie umawiania i przyjmowania interesantów. Nadzór nad organizacją i przygotowaniem wyjazdów służbowych Marszałka. Zapewnianie wykonania zobowiązań wynikających z przyjętych przez Marszałka patronatów, zaproszeń i udziału w komitetach honorowych, Prowadzenie teczek rzeczowych zgodnie z jednolitym wykazem akt, Przygotowywanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego, Organizacja pracy oraz dbałość o prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań oddziału.

Rozgadana Sp. z o.o. w Lublinie

wrzesień 2002 - sierpień 2003
Lublin
Asystentka

kierowanie siecią sprzedaży i prowadzenie regionalnej bazy danych; koordynacja obiegu dokumentów, konsultacji technicznych i zleceń instalacji; obsługa telefonów przychodzących do firmy; wysyłanie i przyjmowanie korespondencji, przesyłek kurierskich; zamawianie i dystrybucja materiałów marketingowych i szkoleniowych; analizowanie potrzeb klientów i przygotowanie odpowiednich ofert handlowych; raportowanie i kontrola zamówień klientów firmy

Neotel Communications Polska Sp. z o.o. Lublin

sierpień 2003 - grudzień 2003
Lublin
Asystentka

kierowanie siecią sprzedaży i prowadzenie regionalnej bazy danych; koordynacja obiegu dokumentów, konsultacji technicznych i zleceń instalacji; obsługa telefonów przychodzących do firmy; wysyłanie i przyjmowanie korespondencji, przesyłek kurierskich; zamawianie i dystrybucja materiałów marketingowych i szkoleniowych; analizowanie potrzeb klientów i przygotowanie odpowiednich ofert handlowych; raportowanie i kontrola zamówień klientów firmy

Edukacja

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

styczeń 2013 - luty 2014
Studia podyplomowe w zakresie służby publicznej

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

2009 - 2010
Studia podyplomowe dla kadry zarządzającej MBA

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Studium Polityki Zagranicznej Warszawie

2008 - 2009
Studium podyplomowe polityki zagranicznej

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

2004 - 2005
Studia podyplomowe – zarządzanie funduszami UE

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1997 - 2002
Studia wyższe zawodowe na kierunku filologia polska

Certyfikaty

„Protokół Dyplomatyczny i urzędowy savoir-vivre na co dzień”

3 czerwca 2012

Fitness Marketing Event 2010 MTP Poznań

7 maja 2010

„Doskonalenie umiejętności auditowania systemu zarządzania jakością UMWL”

16 listopada 2009

„Instruktor rekreacji ruchowej – fitness nowoczesne formy gimnastyki”

22 grudnia 2008

Licencja Instruktora Gymstick Power and Gymstick Challenge

11 listopada 2006

Certyfikat Języka Angielskiego TELC 2

23 lipca 2003