Halina Füchsel

Halina Füchsel Ekspert

Doświadczenie zawodowe

firma HEDEX ABITURIENT

czerwiec 1996 - ...
Warszawa
Dyrektor

Firma zajmuje się szkoleniami, konsultingiem, opiniowaniem działań w zakresie zarządzania biurem

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

1999 - 2007
Warszawa
wykładowca

Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych

1962 - 2006
Warszawa
wykładowca

Edukacja

Uniwersytet Warszawski, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle

1974 - 2005
Prawo i Administracja, Nauki o zarządzaniu

Certyfikaty

Menedżer Zarządzania Procesami Jakościowymi

2013

Szkolenie e-lerningowe jako proces mentorski

2012

Treści szkolenia w formule online

2012

Audytor Wewnętrzny systemu Zarządzania jakością

2010