Andrzej Bartkowiak

Andrzej Bartkowiak Governauta

ukończyłem specjalność automatyka i cyfrowe systemy sterowania na Politechnice Poznańskiej. Od końca lat dziewięćdziesiątych zajmuję się tematyką zarządzania usługami IT. Posiadam certyfikaty ITIL ® Expert, ITIL ® Service Manager, ITIL ® Practitioner , ISO 20000 Consultant/Manager i audytor wiodący ISO 20000, także audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001 oraz ciągłością działania ISO 22301. Jestem akredytowanym trenerem ITIL®/ ITSM/PRINCE2® SIAM® Posiadam również certyfikaty w zakresie zarządzania Projektami PRINCE2® Practitioner.
Jako dyrektor odpowiedzialny za obsługę i eksploatację systemów oraz wsparcie środowiska użytkownika mam kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą i usługami IT.
W latach 2001-2003 współtworzyłem model bazujący na praktykach ITIL ®w organizacji IT Banku Zachodniego WBK S.A. W latach 2006-2008 byłem odpowiedzialny z ramienia polskiej dywizji w międzynarodowym programie za certyfikację ISO/IEC 20000-1: 2005 (pierwsza w Polsce organizacja IT w instytucji finansowej). Organizacja IT BZ WBK była finalistą i laureatem konkursów Lider Wsparcia organizowanych przez HDI Polska w latach 2007 oraz 2009. Byłem Jurorem Konkursu w 2011 roku. W 2012 roku uzyskałem tytuł Osobowość Roku 2011 w konkursie HDI. Jestem współzałożycielem i członkiem IT Service Management Forum Polska.

Andrzej Bartkowiak

Doświadczenie zawodowe

Bank Zachodni WBK S.A.

2013 - styczeń 2017
Poznań
Dyrektor IT

Dyrektor Centrum Kompetencji Zarządzania Usługami IT

Edukacja

Politechnika Poznańska

wrzesień 1976 - kwiecień 1981
Automatyka - Cyfrowe systemy Sterowania

.

.

Certyfikaty

ITIL Practitioner

2016
Axelos

ISO 2000 Lead Auditor

2013
DNV

ISO/IEC 27001 Lead Auditor

18 maja 2012
IRCA

ISO/IEC 20000 Consultant Manager

8 sierpnia 2010
EXIN

ITIL Expert

28 października 2008
IT Service Management

IT Service Manager

30 stycznia 2007
IT Service Managemet (Exin)