Organizacja (PRINCE2) Przekierowano ze strony: organization ang. organization

Organizacja - opisuje strukturę zespołu zarządzania projektem wraz z przydzielonymi odpowiedzialnościami, określa zakresy obowiązków oraz relacje między wszystkimi rolami występującymi w projekcie.

Spis treści

Podstawowe zasady

Metodyka PRINCE2 opiera się na środowisku klient/dostawca, zakładając istnienie klienta, który sprecyzuje pożądane rezultaty i zapłaci za projekt oraz dostawcy, który zapewni umiejętności i zasoby w celu dostarczenia pożądanych rezultatów.

Każdy projekt wymaga skutecznego kierowania, zarządzania, kontroli i komunikacji. Ustanowienie efektywnej struktury zespołu zarządzania projektem wraz ze strategią komunikacji na początku projektu oraz ich utrzymanie przez cały okres trwania projektu, stanowią istotne elementy składające się na sukces projektu.

Podejście PRINCE2

W ramach organizacji projektu zgodnego z PRINCE2 wyróżnia się następujące elementy:

Poziomy zarządzania projektemDla powodzenia projektu realizowanego według zasad metodyki PRINCE2 niezbędne jest zarówno codzienne zarządzanie, jak i podejmowanie decyzji dużej wagi. Z tej przyczyny odróżnia się kierowanie i zarządzanie projektem od dostarczenia jego produktów. PRINCE2 kładzie przy tym nacisk na pierwsze dwa z nich oraz wprowadza zasadę zarządzania przez wyjątki.

Wyróżnia się cztery poziomy zarządzania projektem:

  1. kierownictwo organizacji/programu
  2. kierowanie
  3. zarządzanie
  4. dostarczenie produktu

Zespół zarządzania projektem

W ramach organizowania zespołu zarządzania projektem należy przyjrzeć się bliżej następującym elementom:

Praca z zespołem zarządzania projektem

Praca z zespołem zarządzania projektem wymaga uwzględnienia następujących aspektów:

  • zapewnienie równowagi pomiędzy projektem, zespołem i jednostką,
  • potrzeby szkoleniowe dla zespołów,
  • zespoły zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin.

Praca z organizacją w ramach korporacji

Praca z organizacją w ramach korporacji wymaga poświęcenia szczególnej uwagi:

Praca z interesariuszami

W pracy z interesariuszami projektu należy:Odpowiedzialność

Wykaz obowiązków poszczególnych ról w projekcie związanych z tematem organizacji:

* mianowanie Przewodniczącego i (o ile to możliwe) Kierownika Projektu
* dostarczanie projektowi informacji tak, jak zostało to określone w Strategii Zarządzania Komunikacją


* mianowanie Kierownika Projektu (o ile nie został już mianowany przez kierwonictwo organizacji/programu)
* potwierdzenie nominacji do zespołu zarządzania projektem oraz jego struktury
* zatwierdzenie Strategii Zarządzania Komunikacją


* zapewnienie zasobów użytkownika
* określenie oraz weryfikacja oczekiwań i wymagań użytkownika


* zapewnienie zasobów dostawcy


* przygotowanie Strategii Zarządzania Komunikacją
* jej przegląd oraz aktualizacja
* zaprojektowanie, przegląd oraz aktualizacja struktury zespołu zarządzania projektem
* przygotowanie opisów ról


* zarządzanie członkami zespołu
* doradztwo w sprawach dotyczących członków zespołu oraz zaangażowania interesariuszy


* doradztwo w doborze członków zespołu
* doradztwo w sprawie zaangażowania interesariuszy
* zapewnienie, że Strategia Zarządzania Komunikacją jest odpowiednia oraz, że planowane działania związane z komunikacją dochodzą do skutku


* zapewnienie wsparcia administracyjnego dla zespołu zarządzania projektem


Bibliografia

OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 16 sierpnia 2016 r.