Koszt utrzymania (ITIL) Przekierowano ze strony: operational expenditure ang. operational expenditure, OPEX

Koszt utrzymania[1]

Uwaga

W języku polskim używa się odpowiedników: koszty (utrzymania) i nakłady (inwestycyjne). Pojęcia te mają znaczenie przy prowadzeniu księgowości, albowiem nakłady nie są wliczane do kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa, odliczana jest jedynie rata amortyzacyjna.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 10 października 2015 r.