Eksploatacja (ITIL) Przekierowano ze strony: operation ang. operation

Eksploatacja - termin charakterystyczny dla fazy ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) codzienne zarządzanie usługami informatycznymi, systemami lub elementami konfiguracji (ang. CI-s). Określenie używane również w znaczeniu operacja - zdefiniowana czynność lub transakcja, na przykład: załadowanie taśmy magnetycznej, akceptacja transakcji w punkcie obsługi sprzedaży (POS), czy odczyt danych z dysku.[1]

Uwaga

Oddanie znaczenia angielskiego terminu operation poprzez wskazanie jednego słowa polskiego jest w tym przypadku niemożliwe. Termin angielski jest zbyt ogólny, tłumaczenie musi być zależne od kontekstu. Właściwie możliwe jest zastosowanie takich polskich terminów, jak np:
  • eksploatacja,
  • działalność,
  • działalność operacyjna,
  • obsługa,
  • świadczenie (np. usługi),
  • działanie,
  • działanie produkcyjne itd.


Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.