Funkcjonować (ITIL) Przekierowano ze strony: operate ang. operate

Funkcjonować - dokładniej: funkcjonować zgodnie z wymogami. Proces lub element konfiguracji (ang. CI) określamy jako funkcjonujący, jeśli dostarczany jest wymagany rezultat lub produkt. Funkcjonowanie może również oznaczać realizację jednej lub wielu operacji. Na przykład, funkcjonowanie systemu komputerowego oznacza ciągłą realizację wymaganych funkcji zgodnie z określonymi wymaganiami.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.