Zlokalizowany w tym samym kraju (ITIL) Przekierowano ze strony: onshore ang. onshore

Zlokalizowany w tym samym kraju - określane w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) świadczenie usług z lokalizacji znajdującej się w tym samym kraju, co odbiorca usług.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 22 października 2015 r.