Choroba zawodowa Przekierowano ze strony: occupational disease ang. occupational disease

Choroba zawodowa - z medycznego punktu widzenia istotne zaburzenie stanu zdrowia wynikające z warunków pracy zawodowej. Choroba zawodowa powstaje wskutek stałego przebywania ciała w pozycji niedogodnej, systematycznego wykonywania ciężkich czynności fizycznych lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Spis treści

Czynniki szkodliwe dla zdrowia

Do czynników szkodliwych dla zdrowia podczas pracy zaliczamy:
 • hałas,
 • nieodpowiednia oświetlenie,
 • promieniowanie,
 • zapylenie,
 • związki chemiczne,
 • czynniki rakotwórcze,
 • czynniki fizyczne,
 • czynniki psychiczne.


Uwarunkowania prawne

W polskim prawie za choroby zawodowe uważa się jedynie choroby określone w wykazie chorób zawodowych określonym rozporządzeniem Rady Ministrów[1].

Przykłady chorób zawodowych

Do chorób zawodowych zaliczane są:
 • choroba mikrofalowa,
 • gorączka metaliczna,
 • ołowica,
 • pylica,
 • rozedma płuc,
 • zespół cieśni nadgarstka.


Etapy rozpoznawania choroby zawodowej

Podczas rozpoznawania choroby zawodowej wyróżniamy 3 etapy:
 • podejrzenie choroby zawodowej - określone przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę nad pracownikami,
 • ustalenia rozpoznania - przez poradnie i przychodnie chorób zawodowych,
 • stwierdzenie choroby zawodowej lub jej braku - wydane poprzez decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego.


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.