Monitorowanie (ITIL) Przekierowano ze strony: monitoring ang. monitoring

Monitorowanie - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) ciągła obserwacja elementów konfiguracji (CI-s), usług informatycznych lub procesów, w celu wykrywania zdarzeń i zapewnienia, że stan obecny jest znany.[1]

Rodzaje monitorowaniaBibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.