Misja (ITIL) Przekierowano ze strony: mission ang. mission

Misja - krótki, lecz wyczerpujący, całościowy opis zamiarów i intencji organizacji. Stanowi, co i w jaki sposób powinno być osiągnięte.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 10 października 2015 r.