Interfejs mózg-komputer Przekierowano ze strony: mind-machine interface ang. brain-computer interface, BCI, mind-machine interface, MMI, direct neural interface, brain–machine interface, BMI

Interfejs mózg-komputer - interfejs pozwalający na bezpośrednią komunikację pomiędzy mózgiem a odpowiednim urządzeniem zewnętrznym. Celem badań nad interfejsem mózg-komputer jest usprawnienie lub naprawa ludzkich zmysłów albo czynności ruchowych.

Historia

Interfejs mózg-komputer jest ściśle związany z Hansem Bergerem, który odkrył, że mózg wykazuje aktywność elektryczną. Był on pierwszą osobą, która zapisała aktywność mózgu z pomocą EEG. Jego odkrycie leży u podstaw rozwoju BCI.

Jednak badania nad BCI rozpoczęto w latach 70. XX w. na University of California Los Angeles (UCLA). W pracach opublikowanych po tych badaniach po raz pierwszy w historii publikacji naukowych użyto wyrażenia "interfejs mózg-komputer". Od tego czasu dziedzina zastosowań BCI stale się rozwija w kierunku m.in. neuroprotetyki, której celem jest np. przywrócenie uszkodzonego słuchu.

Zastosowanie

BCI znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak:
  • medycyna,
  • wojsko,
  • przemysł rozrywkowy.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.