Oprogramowanie pośredniczące (ITIL) Przekierowano ze strony: middleware ang. middleware

Oprogramowanie pośredniczące - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) oprogramowanie pośredniczące, umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komponentów programów lub aplikacji. Zwykle kupowane od dostawcy jako produkt (niewytwarzane przez dostawcę usług informatycznych).[1]

Uwaga

Termin często stosowany jest w wersji oryginalnej middleware.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.