Metryka (ITIL) Przekierowano ze strony: metric ang. metric

Metryka - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) wartość mierzona i raportowana w celu wsparcia zarządzania procesem, usługą informatyczną lub czynnością.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.