Psychiczne obciążenie pracą Przekierowano ze strony: mental work-load ang. mental work-load

Psychiczne obciążenie pracą - pojęcie wielowymiarowe, które można definiować w różny sposób, m.in. jako presję czasu lub aspekt sytuacji zadania, który sprawia, że pracownik potrzebuje więcej informacji o samym zadaniu.Psychiczne obciążenie pracą można również w różny sposób wyrażać, np. jako:
  • liczba wymaganych zadań, które pracownik musi podjąć (niezależnie od wykonywanego zadania głównego);
  • w terminach subiektywnie odczuwanego stanu (np. trudność zadania);
  • w terminach obiektywnie odczuwanego stanu (np. zmniejszenie dokładności pracy);
  • zakres uwagi wymaganej do wykonania danego zadania.


Bibliografia

  • J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.