Średni czas naprawy (ITIL) Przekierowano ze strony: mean time to repair ang. mean time to repair, MTTR

Średni czas naprawy - średni czas naprawy elementu konfiguracji (ang. CI) lub usługi po wystąpieniu awarii; mierzony od momentu uszkodzenia elementu konfiguracji (ang. CI) do chwili ponownego zadziałania. Średni czas naprawy (ang. MTTR) nie zawiera czasu wymaganego na odtworzenie. Czasami mylnie używany zamiast średniego czasu przywrócenia usługi (ang. MTRS).[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.