Dojrzałość (ITIL) Przekierowano ze strony: maturity ang. maturity

Dojrzałość - w ITIL w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) wartość niezawodności, sprawności i skuteczności procesu, funkcji lub organizacji. Najbardziej dojrzałe procesy i funkcje wspierają, w sposób formalnie potwierdzony, cele biznesowe i strategię i wykorzystują mechanizm ustawicznego doskonalenia.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.